Wat doen wij

Onze werkzaamheden bestaan onder meer uit:

          Opmaken van koopovereenkomsten en aanvullende overeenkomsten;
          Advisering op fiscaal gebied m.b.t. overdrachtsbelasting en omzetbelasting;
          Opstellen van samenwerkingsovereenkomsten;
          Opstellen van anterieure overeenkomsten;
          Advisering en/of juridische ondersteuning op het gebied van projectontwikkeling/uitpondings projecten;
          Afhandeling op freelance basis van onroerend goed dossiers;
          Opstellen akten van splitsing in appartementen;
          Opstellen akten vestiging en afstand erfdienstbaarheden;